พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200453/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 3 x 2 x 5 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลักษณะสิงห์ 3 องค์พระมีสีทอง ฐานพระมีรอยแตกของไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพ กราบไหว้ บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง, ดำ

พิธีกรรมในวัด

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ