สากบดยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200533/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 x 6 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพสากหิน มีรอยบิ่นนิดหน่อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานบดอาหาร บดยา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ