สากบดยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200524/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 x 3 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพสากขนาดเล็ก มีแต่ด้ามสาก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้บดยา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ