พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200477/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 2 x 1 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปท่านั่งปางมารวิชัย สิงห์ 3 มีร่องรายความเสียหาย ด้านหลังจารึกอักษรล้านนาโบราณ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีดำ

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ