ผ้าปัก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100545/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 50 x 43 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพผ้าปักเลื้อม ลายคนขี่ปลา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานประดับตกแต่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ผ้า

สีทอง, น้ำตาล, ส้ม, เหลือง, ฟ้า, เขียว, ดำ

งานทั่วไปในบ้าน

งานศิลปะงานปัก

ภาพประกอบ