คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022 ภายใต้โครงการ การออกแบบระบบงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Kaizen) ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านโปสเตอร์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานด้วยแนวคิดแบบKaizen กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล


ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB 7