คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Breda University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Master of Arts in Tourism Destination Management team)

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Breda University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Master of Arts in Tourism Destination Management team) ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยว เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

ในอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7