นิทรรศการเครื่องสักการะ นิวฟอร์มอล นิวนอร์มอล Final Project Art Relation 2020

  • By: Admin
images description

ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเครื่องสักการะ นิวฟอร์มอล นิวนอร์มอล Final Project Art Relation 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษาภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7