กิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พี่นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักแสดง นักกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือสังคม"
ทั้งจุดมุ่งหมาย ความตั้งใจ อุปสรรคปัญหาต่างๆ การข้าวข้ามขีดจำกัด รวมถึง เกร็ด-เทคนิคการทำงานเพื่อชุมชน ที่พี่นุ่นได้แชร์ให้กับพวกเราในวันนี้จะเป็นอีกแรงผลักสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาของเราเดินหน้าคิดค้น ต่อยอด การทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป