การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา

  • By: Admin
images description

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา”(TNCP2020) โดยมีศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ชูชัย สมิทธิไกร ผู้ดำเนินการจัดงานพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ร่วมจัดงาน ทั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเเรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่