ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  August   2017   Popup Month
September   2017
  Popup Month   October   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
     
1  
2  
3   View week 35
4  
5  
08:30
17:00
เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ
08:30
17:00
เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ
6  
13:00
16:00
เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ
7  
8  
10:00
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560
15:00
16:00
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 171
9  
16:00
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนา วันน้องหล้าขึ้นดอย"
10   View week 36
11  
  ##  7 events  ##  
12  
  ##  5 events  ##  
13  
  ##  13 events  ##  
14  
15  
13:30
ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
14:30
15:00
ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
16  
17   View week 37
18  
13:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
13:30
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
13:30
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
19  
13:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20  
  ##  7 events  ##  
21  
  ##  7 events  ##  
22  
06:00
08:00
พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก
23  
24   View week 38
25  
26  
27  
  ##  12 events  ##  
28  
  ##  6 events  ##  
29  
30  
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่