ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  July   2017   Popup Month
August   2017
  Popup Month   September   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
  
1  
08:00
10:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
14:00
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัยภายใต้โครงการวิจัยด้านภาษาศาสตร์
2  
  ##  7 events  ##  
3  
  ##  4 events  ##  
4  
  ##  12 events  ##  
5  
6   View week 31
7  
8  
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมกมรบริหารประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 13/2560
14:30
Silla University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอเข้า้ยี่ยมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
9  
  ##  9 events  ##  
10  
11  
  ##  5 events  ##  
12  
09:00
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
13   View week 32
14  
15  
09:00
12:00
ทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.
16  
  ##  5 events  ##  
17  
  ##  6 events  ##  
18  
  ##  12 events  ##  
19  
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่
20   View week 33
21  
22  
13:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 4
23  
  ##  12 events  ##  
24  
  ##  12 events  ##  
25  
  ##  4 events  ##  
26  
  ##  6 events  ##  
27   View week 34
  ##  4 events  ##  
28  
  ##  4 events  ##  
29  
30  
14:30
เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหารและแนะนำคณะฯ
31  
09:30
11:00
ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรและสำนักงาน KIT Office @CMU
  
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่