ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 September 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  September   2017   Popup Month
October   2017
  Popup Month   November   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1   View week 39
2  
3  
4  
10:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสมมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 2/2560
5  
6  
7  
8   View week 40
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15   View week 41
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
16  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
17  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
18  
   
เป็นวิทยากรบรยายในหัวข้อ "Innovation & Smart Tourism"
19  
20  
21  
22   View week 42
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29   View week 43
30  
31  
    
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่