ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 25 April 20175 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
  March   2017   Popup Month
April   2017
  Popup Month   May   2017  
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
      
1  
09:00
16:30
ประชุม เรื่อง "CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 2"
09:00
16:30
ประชุม เรื่อง "CMU-EdPEx : CMU Moves Forward ครั้งที่ 2"
2   View week 13
3  
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน้ำอาคาร HB3-HB7
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษาและทำรางระบายน้ำอาคาร HB3-HB7
4  
08:30
16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงาน"
5  
  ##  4 events  ##  
6  
7  
  ##  4 events  ##  
8  
9   View week 14
10  
11  
13:30
ประชุมคณะกรรมการระดมทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ วัดฝายหิน
12  
13  
14  
15  
16   View week 15
17  
18  
  ##  7 events  ##  
19  
09:00
12:00
ประชุมการจัดทำรายละเอียดงานปรับปรุงอาคาร HB2
20  
09:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารและบ่อดักไขเก็บไขมัน
21  
13:30
14:00
ประเมินทดลองผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา
13:30
14:00
ประเมินทดลองผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา
22  
08:30
16:00
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่3
23   View week 16
24  
25  
  ##  5 events  ##  
26  
   
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017
   
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017
09:00
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรม "ยกระดับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและการบริการด้วยการตลาดท่องเที่ยว 4.0"
27  
   
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017
   
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017
28  
29  
   
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการายได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
30   View week 17
      
Today

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่