ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 03 September 2017 till 09 September 2017 (week number : 35)     View month September
(Week starts Sunday)
Sunday 03 September 2017

Monday 04 September 2017

Tuesday 05 September 2017
08:30 - 17:00     เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก
08:30 - 17:00     เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก
Wednesday 06 September 2017
13:00 - 16:00     เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ ณ ห้อง 7801
Thursday 07 September 2017

Friday 08 September 2017
10:00     เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560
Category : คณบดี
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาธรรม
15:00 - 16:00     เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 171
Category : คณบดี
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 171 ณ ห้อง 7211
Saturday 09 September 2017
16:00     เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนา วันน้องหล้าขึ้นดอย"
Category : คณบดี
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนา วันน้องหล้าขึ้นดอย" ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่