ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Wednesday 22 November 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 19 November 2017 till 25 November 2017 (week number : 47)     View month November
(Week starts Sunday)
Sunday 19 November 2017

Monday 20 November 2017

Tuesday 21 November 2017
09:30 - 12:00     พบ อาจารย์ใหม่จาก Mandalay University of Foreign Language
Category : คณบดี
คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พบอาจารย์ใหม่จาก Mandalay University of Foreign Language (MUFL) ณ สำนักงานคณบดี
Wednesday 22 November 2017
13:30 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560
Category : General
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง HB 7211
Thursday 23 November 2017
10:00 - 12:00     ประชุมหารือ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้นำนักศึกษา มช."
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมหารือ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้นำนักศึกษา มช." ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Friday 24 November 2017

Saturday 25 November 2017

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่