ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Thursday 21 September 2017     View week 38
09:00     ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
Category : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

09:00     ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมผู้ประสานงานคณะในฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

10:30     เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
Category : คณบดี
เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ณ ห้องอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2

13:30     ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง 7211

13:30     ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้อง 7211

15:30     ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 7211

15:30     ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชุมเพื่อพิจารราหนังสืออุทธรณ์ผลการคดเลือก งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 7211

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่