ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Tuesday 19 September 2017     View week 38
13:30     ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Category : คณบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น
4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่