ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Monday 18 September 2017     View week 38
13:30     ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้อง 7211

13:30     ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
Category : คณบดี
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

13:30     ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่