ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Friday 15 September 2017     View week 37
13:30     ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

14:30 - 15:00     ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
Category : คณบดี
ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่