ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 September 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Friday 15 September 2017     View week 37
13:30     ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่