ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Tuesday 12 September 2017     View week 37
11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : คณบดี
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ

11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ

11:30 - 16:30     ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ

13:30     เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561
Category : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561 ณ ห้อง 7211

13:30     เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561
Category : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาประจำปีงบประมาร 2561 ณ ห้อง 7211

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่