ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Saturday 09 September 2017     View week 36
16:00     เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนา วันน้องหล้าขึ้นดอย"
Category : คณบดี
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ขันโตกล้านนา วันน้องหล้าขึ้นดอย" ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่