ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Friday 08 September 2017     View week 36
10:00     เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560
Category : คณบดี
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงานประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาธรรม

15:00 - 16:00     เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 171
Category : คณบดี
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่ารุ่นที่ 171 ณ ห้อง 7211

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่