ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sunday 24 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Wednesday 06 September 2017     View week 36
13:00 - 16:00     เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ
Category : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ ณ ห้อง 7801

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่