ปฏิทินนัดหมายผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Wednesday 22 November 20171 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Wednesday 22 November 2017     View week 47
13:30 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560
Category : General
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง HB 7211

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่