ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image READING CORNER

เป็นมุมที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จากหนังสือและนิตยสารที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองจัดเตรียมไว้ให้

และจากเอกสารเสริมของกระบรวนวิชาต่างๆที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์

 

สร้างเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2556 [11:06:39 น.]