ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร HB7 ชั้น 4 ห้อง 7404

ให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาทุกภาควิชา และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์

อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

สร้างเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 [11:32:28 น.]