ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome

นิตยสารใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

หนังสือและนิตยสารที่มีให้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์

      

   

          ตารางสำหรับ writing clinic และ speaking group

 

 Activity in SELF Room Click Here


พิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก