เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


โครงการแลกเปลี่ยน CMU-UND SEED Program 2018
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University, P.R. China
ให้การต้อนรับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย