งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)

วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554,ปีการศึกษา2553,ปีการศึกษา2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)

-ดาวน์โหลด-

 

วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปี 2556-2558 ( โดยใช้ฐาน FTES ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นฐาน)

(ใหม่)***

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2556 [15:41:25 น.]