งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แบบฟอร์มประมาณรายจ่ายสำหรับปรับเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ปี 2559

 แบบฟอร์มประมาณรายจ่ายสำหรับปรับเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ปี 2559

1.หนังสือขอข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อปรับเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในปีงบ 2559   -ดาวน์โหลด-

2.แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายสำหรับปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม ปี 2559     -ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 [11:39:55 น.]