งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ยืนยัน-รายงานการประชุมการจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตรเหมาจ่าย (ABC) ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.57

ยืนยัน-รายงานการประชุมการจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตรเหมาจ่าย (ABC) ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อครั้งประชุม 3 มิ.ย.57 (ข้อสั่งการของคณบดี)

ดาวน์โหลด

 

สร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 [13:16:30 น.]