งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

ตารางแปลงแผนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์

-ดาว์นโหลด-

 

สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 [10:58:12 น.]