งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
2. งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้ภาควิชา สาขาวิชา
-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2561 [12:16:35 น.]