งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แนวปฏิบัติหลักสูตรเหมาจ่ายปี56

แนวปฏิบัติงานการเงินและงานงบประมาณสำหรับหลักสูตรเหมาจ่ายคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556

1.แนวปฏิบัติปี 2556 -ดาวน์โหลด-

2.แบบคำขอนักศึกษารักษาสภาพ -ดาวน์โหลด-

3.ตัวอย่างแบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี2556 -ดาวน์โหลด-  (ใหม่*)

4. ความเป็นมาของการทำคำของบประมาณหลักสูตรเหมาจ่าย -ดาวน์โหลด-

5. รายงานการประชุมหลักสูตรเหมาจ่าย -ดาวน์โหลด-

6. การจัดทำคำของบประมาณสำหรับหลักสูตรเหมาจ่าย -ดาวน์โหลด- (ใหม่*)

สร้างเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 [16:07:09 น.]