งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 
2. งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้ภาควิชา สาขาวิชา
 

สร้างเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 [16:52:03 น.]