งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คู่มือแบบคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาสัยชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามรถฯ) ประจำปีงบประมาณ 2562

 คู่มือแบบคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาสัยชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามรถฯ) ประจำปีงบประมาณ 2562


สร้างเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 [12:15:50 น.]