งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome

ยินดีต้อนรับ


พิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก