สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
พิธีรับขวัญมหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 52
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ