สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การสัมมนาบ้านและชุมชนสืบสานปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
การแข่งขันพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย