การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

บ้านสีขาว อบอุ่นด้วยรักและพลัง


ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561 (ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University
วันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag)