สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ให้การต้อนรับอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
เสวนา "CMU Inspiring Students" และพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย พีเทร็ตตี้