สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน ประจำปี 2561 (ณ ชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University
วันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag)