สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image เพลงร่มแดนช้าง

 

 

ในวาระ 5 ทศวรรษสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาฯมีดำริให้แปลและเรียบเรียงเพลง « ร่มแดนช้าง » ซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นภาษาฝรั่งเศส  เพื่อใช้ขับร้องในงาน « 5 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ : ภาษาฝรั่งเศส มช. » เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสเดียวกันนี้

 

  L’université de Chiang Maï (ร่มแดนช้าง)

 

 

*** Réjouissons-nous ensemble, les amis éternels. Célébrons joyeusement avec nos cœurs fidèles. Institut d’espoir, de savoirs universels. Nous sommes fiers de l’université de Chiang Maï. ***

 

(F) Agréable et magnifique qui ressemble au paradis. La nature ravissante, splendide, entourée d’une ambiance reposante.

(H) Apprécier les parterres fleuris. Savourer le théâtre de verdure. Le soleil se lèvera, brillera pour nous. Tout est comme une image, celle qui trace notre histoire.

 

(F) Le beau lac nommé Angkeaw, notre source de la vie. Encore un paysage sublime, signifie la valeur de l’esprit.

(H) Tout ensemble, on se sent heureux, éprouvant l’amitié, l’amour. Avec la compassion, partageons nos désires. Nos sourires éclairent le grand chemin du bonheur.

 

(F) D’origines différentes, mais nous sommes solidaires.  Les amis de toutes les facultés, on s’avance vers le même avenir.

(H) En l’honneur de sa majesté. Vénérer à jamais de nos cœurs. Bienveillance admirable, exaltée sans répit, qualifie sa générosité envers nous.

 

แปลและเรียบเรียงโดย อาจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

ร่มแดนช้าง เวอร์ชั่นภาษาไทย

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสร่วมขับร้องเพลงร่มแดนช้างเป็นภาษาฝรั่งเศสในวาระครบรอบ 50 ปี ของสาขาวิชา ฯ

สร้างเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 [20:44:58 น.]