สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image ทุน สพฐ

  


นายชีวัน  สันธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 รุ่นที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ศึกษาด้าน ภาษา วัฒนธรรม และการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่สถาบันภาษา CUEF มหาวิทยาลัย Stendhal-Grenoble 3 เมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2557

 

 

ขณะรอเรียนที่สถาบันภาษา CUEF มหาวิทยาลัย Stendhal Grenoble 3

 

 


 

 

สร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 [10:42:10 น.]