สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image พนักงานบริษัทฝรั่งเศส

 

 

จุรีพร เตจินะ (รหัส 4201112)

ประวัติการทำงาน

2015 – ปัจจุบัน : Assistant Financial Controller of Asia Industry - บริษัท Michelin ROH Co., Ltd.

2008 – 2015 : Financial Controller of R&D - บริษัท Michelin ROH Co., Ltd.

2005 –2007 : Secretary of R&D Director - บริษัท Michelin Research Asia (Thailand) Co., Ltd.

2004 –2005 : Receptionist - บริษัท Michelin Siam Co., Ltd.

2003 –2004 : Customer Service Officer - บริษัท ASEV TH Co., Ltd.

«  ชีวิตการเรียนตลอดเวลา 4 ปี ที่สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และยังได้รับการอบรมจากอาจารย์ทุกท่านอย่างอบอุ่นทั้งในด้านวิชาการและคำสอนในการดำเนินชีวิต และการทำงาน

“คุณธรรม นำความรู้” เป็นคำสอนที่อาจารย์ย้ำเสมอ ลูกศิษย์ยังคงจำขึ้นใจถึงทุกวันนี้และนำไปปรับใช้กับการทำงาน

ชีวิตการทำงาน นอกจากความรู้ด้านวิชาชีพความรู้จากการเรียนภาษาฝรั่งเศส มีส่วนสำคัญในการทำงานตำแหน่งในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสทำให้เอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาฝรั่งเศส และยังมีเพื่อนร่วมงานต่างชาติที่สื่อสารได้ทั้งสองภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานโดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติ  » 

 

สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 [04:18:41 น.]