สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image เจ้าหน้าที่สถานฑูตฝรั่งเศส


 

ศลิษา ลิ่มสกุล (รหัส 4201143)ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 « ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มชีวิตการทำงานจนถึงวันนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสแทบทุกวัน แทนที่จะรู้สึกเบื่อ กลับรู้สึกผูกพันและมีความสุขกับการทำงาน ต้นกำเนิดของความรู้สึกดีๆที่มีให้ภาษาฝรั่งเศสถูกบ่มเพาะมาตลอด 4 ปีของการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั่นเอง นอกจากความรู้เชิงวิชาการที่ช่วยให้นำมาใช้ประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบันแล้ว การรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เป็นสิ่ง สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการอบรมสั่งสอนและการเป็นต้นแบบที่ดีของ คณาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยหากจะกล่าวว่าสาขาวิชาเล็กๆ ทว่าอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแห่งนี้ได้ให้อะไรกับชีวิตของเรามากมาย »

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 [19:52:05 น.]