สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image 5 ทศวรรษแห่งความภูมิใจ

 

 

 

เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสาขาวิชาฯ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และ มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาและการเผยแพร่ภาษา-วัฒนธรรมฝรั่งเศส ที่มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสู่แวดวงวิชาชีพที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส อย่างกว้างขวางสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงได้จัดงาน « Jubilé de la Section de Français » (5 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ : ภาษาฝรั่งเศส มช.) เมื่อ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงละครหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 3 รอบการแสดง เพื่อนำเสนอประวัติและการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการและการแสดงของคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนในระดับมัธยม ศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คนยืนยันความสำเร็จของงานที่สร้างจากความทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี


ตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 5 ทศวรรษสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

M.Thomas Baude กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ครบรอบ 5 ทศวรรษสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

    การแสดงชุด « ท่วงทำนองแห่งจินตนาการ » ออกแบบการแสดงโดยนายติสรณ์ บุญด้วยลาน

 

 

 

 

 


การแสดงชุด « เสรีภาพแห่งอิสตรี » ออกแบบการแสดงโดยนางสาวนางสาวปนิดา อุ่นบ่แฮ้ว

 

  

 


 

ละครเวทีเรื่อง « 1000 วินาที » กำกับการแสดงโดยนายกฤษณะ มะโนวัง

 

 

 

 

 

 

ละครเวทีเรื่อง « มิตรภาพสองภพ » กำกับการแสดงโดยนายธิติพงศ์ ชมภู และนางสาวกุลิสรา ยุทธศิลป์กุล

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

รอยยิ้มและน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการแสดงที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 [10:37:31 น.]