สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image Welcome

  ยินดีต้อนรับสู่..สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

Bienvenue à la Section de Français

 


ตราสัญลักษณ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


มุมค้นคว้าสำหรับนักศึกษา


 

มุมรับแขก / มุมทำงาน


ห้องทำงานอาจารย์


ห้องสมุดสาขาวิชาฯ


ซุ้มสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

     

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Otago ประเทศ New Zealand
การตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
     

Glorious Past-Gleaming Present