สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image Welcome

  ยินดีต้อนรับสู่..สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

Bienvenue à la Section de Français

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5394-3223 ถึง 4

 

Facebook : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/french.cmu/)

Facebook : ชมรมสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FRCMU/)

 


ตราสัญลักษณ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส


มุมค้นคว้าสำหรับนักศึกษา


 

มุมรับแขก / มุมทำงาน


ห้องทำงานอาจารย์


ห้องสมุดสาขาวิชาฯ


ซุ้มสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

 

     

Glorious Past-Gleaming Present