งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ: อาหารและเครื่องดื่ม
โครงการแลกเปลี่ยน CMU-UND SEED Program 2018
     

ปฏิทินงานด้านการเงินฯ
     
     
ข่าวประกวดราคา/การประมูล