สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

Welcome to English Division

ยินดีต้อนรับสู่..สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Job!!

Division Employment Opportunities

 Full-time lecturers are required by the English Division, Department of Western Languages, Faculty of Humanities, CMU. and Application for Employment. Click!!

****************************************************

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวรรณกรรม

Qs World University Rankings by Subjects 2013 - English Language & Literature

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 51 จาก 200 มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 101 จาก 200 มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 151 จาก 200 มหาวิทยาลัย