ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มกราคม - ธันวาคม 2557

รายการตะวันออกปริทัศน์นำเสนอสาระน่ารู้โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:00-20:15 น. ทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถฟังออนไลน์ได้ที่  http://www.fm100cmu.com/live/
 
หรือคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อฟังรายการย้อนหลัง
วันที่
หัวข้อ
โดย
19 ม.ค. 57     ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ : วันบรรลุนิติภาวะของประเทศญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม   
26 ม.ค. 57 เพลงกล่อมเด็กของพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
02 ก.พ. 57 ตรุษจีน (ตรุษเกาหลี) ในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น นริศรา ไตรบุตร
พนิดา อนันตนาคม
09 ก.พ. 57 การเดินทางในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น : รถไฟและแท็กซี่ นริศรา ไตรบุตร
พนิดา อนันตนาคม
16 ก.พ. 57 ประสบการณ์ที่ประเทศอินเดีย
ระวี จันทร์ส่อง
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
23 ก.พ. 57 เรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุอินแขวน อัมพิกา รัตนพิทักษ์
02 มี.ค. 57 บทบาทของผู้หญิงในสังคมตะวันออก ตอนที่ 1: สะใภ้เกาหลี นริศรา ไตรบุตร
พนิดา อนันตนาคม
09 มี.ค. 57 บทบาทของผู้หญิงในสังคมตะวันออก ตอนที่ 2: ผู้หญิงญี่ปุ่นและความเปลี่ยนแปลง
ในทศวรรษที่ผ่านมา
นริศรา ไตรบุตร
พนิดา อนันตนาคม
16 มี.ค. 57 สัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนภาษาพม่า: คุณศตวรรษ (ต้น) อัมพิกา รัตนพิทักษ์
23 มี.ค. 57 ภาษิตล้านนาและพม่าที่กล่าวถึง "ความผิดไปจากธรรมชาติที่ควรเป็น" อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
30 มี.ค. 57 (งด)  -
06 เม.ย.57 การเรียนการสอนภาษาฮินดีในคณะมนุษยศาสตร์ ม.ช. ระวี จันทร์ส่อง
13 เม.ย.57 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับอนิเมะ พนิดา อนันตนาคม
20 เม.ย.57 ประเพณีสงกรานต์ในวัฒนธรรมพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
27 เม.ย.57 สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ท่องเที่ยวในพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
04 พ.ค.57 "คนดี" ในวัฒนธรรมพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
11 พ.ค.57 กรณี U-NET กับการทดสอบระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น พนิดา อนันตนาคม
18 พ.ค.57 ถ้ำพระพุทธรูปหยุนกัง เจริญ เพ็ชรรัตน์
25 พ.ค.57 (งดออกอากาศเนื่องจากสถานีปิดเวลา 20:00 น. ตามประกาศเคอร์ฟิวของ คสช.ฉบับที่ 3/2557)  -
01 มิ.ย.57 ปรากฏการณ์การหาคู่ (konkatsu) ในสังคมญี่ปุ่น ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
08 มิ.ย.57 สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับ "ชีวิตประจำวันของแม่บ้านญี่ปุ่น" ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
Nakahara Tomomi
15 มิ.ย.57 สตรีและศาสตรา ตอนที่ 1 : "เสอไซ่ฮวา" และ "มู่กุ้ยอิง" ปานชีวา บุตราช
22 มิ.ย.57 สตรีและศาสตรา ตอนที่ 2 : "เยว่หมู่" และ "เหลียงหงอวี้" ปานชีวา บุตราช
29 มิ.ย.57 กิจกรรมเตรียมตัวตาย (shuukatsu) ของชาวญี่ปุ่น ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
06 ก.ค.57  (งด)  -
13 ก.ค.57 โลกของผีญี่ปุ่น ตอนที่ 1: yuurei พนิดา อนันตนาคม
20 ก.ค.57 The Chinese Dream (Zhongguó mèng) สุภชา ศรีรัตนบัลล์
27 ก.ค.57 ธุรกิจบันเทิงในสังคมญี่ปุ่น ตอนที่ 1: Takarazuka ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
03 ส.ค.57 ธุรกิจบันเทิงในสังคมญี่ปุ่น ตอนที่ 2: AKB48 ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
10 ส.ค.57 โลกของผีญี่ปุ่น ตอนที่ 2: youkai พนิดา อนันตนาคม
17 ส.ค.57 จิตรกรเอกฉีไป๋สือ (Qí Báishí) เจริญ เพ็ชรรัตน์
24 ส.ค.57 มหาอำมาตย์ตี๋เหรินเจี๋ย (Dí Rénjié) ปานชีวา บุตราช
31 ส.ค.57 สัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์: ประสบการณ์การศึกษาต่อที่ประเทศพม่า
อัมพิกา รัตนพิทักษ์
ปาริฉัตร วงศ์เจริญ
07 ก.ย.57 สัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์: ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประเทศพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
เชลียงพล เดือนเพ็ญ
14 ก.ย.57  เทศกาลชูซอก (วันไหว้พระจันทร์) ของประเทศเกาหลีใต้ นริศรา ไตรบุตร
21 ก.ย.57 มรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น โอตะ ทาคาชิ
28 ก.ย.57 การจัดการขยะของชาวญี่ปุ่น ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
05 ต.ค.57 (งด)  -
12 ต.ค.57  ปริศนาคำทายพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
19 ต.ค.57 วัฒนธรรมรักษาความสะอาดของชาวญี่ปุ่น ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
26 ต.ค.57  นิทานพม่าที่เล่าถึงความเป็นมาทางธรรมชาติ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
02 พ.ย.57 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพม่าที่คนไทยควรทราบ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
09 พ.ย.57 ผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเหลื่อมล้ำในสังคม พนิดา อนันตนาคม
16 พ.ย.57 ช้างฮานาโกะ ตอนที่ 1: "พังวันดี"  พนิดา อนันตนาคม
23 พ.ย.57 ช้างฮานาโกะ ตอนที่ 2: "พังคชา"   พนิดา อนันตนาคม 
30 พ.ย.57 สัมภาษณ์นักศึกษา: การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ของชาวพม่าผ่านเพลงกล่อมเด็กของพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
พรรณิษา จันทร์ปัญญา
07 ธ.ค.57 ระบบพื้นร้อน (ondol) และการใช้ชีวิตในฤดูหนาวของชาวเกาหลี นริศรา ไตรบุตร
14 ธ.ค.57 ธรรมเนียมการเชิดมังกรของประเทศจีน อรชพร พวงทอง
21 ธ.ค.57 สัมภาษณ์นักศึกษา: การวิจัยเรื่องการทำอการีตให้เป็นการีตในภาษาพม่า อัมพิกา รัตนพิทักษ์
อังคณา สิงห์ใจ
28 ธ.ค.57 แนะนำวรรณกรรมญี่ปุ่นโดยนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น : "Lemon" มณีรัตน์ ชัยพันธ์

 

สร้างเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2558 [13:01:58 น.]